[1]
Rosadi, N.A. 2017. PERTUMBUHAN, SERAPAN NITROGEN DAN HASIL PADI GOGO BERAS MERAH (Oryza sativa L.) PADA TUMPANGSARI DENGAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) DAN KACANG HIJAU (Vigna radiata (L) Wilczek). Valid: Jurnal Ilmiah. 14, 1 (Jan. 2017), 19–31. DOI:https://doi.org/10.35748/valid.v14i1.28.